Historický kalendár

03
mar
Začalo sa rokovanie uhorského snemu k odshúhlaseniu stálej armády
Celý deň
03.03.1708

V Bratislave sa začal uhorský snem, ktorý trval 7 rokov a o. i. na ňom schválili stálu armádu.