Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Začala sa dvojdňová tajná medzinárodná socialistická konferencia
14.11.1869
Začala sa dvojdňová tajná medzinárodná socialistická konferencia, ktorú za účasti 43 delegátov vrátane zástupcov Prvej internacionály zorganizoval robotnícky spolok Vorwärts (Napred).