Historický kalendár

27
okt
Vznikla Slovenská národná rada pre Prešporok a okolie
Celý deň
27.10.1918

Na podnet evanjelického farára Samuela Zocha vznikla Slovenská národná rada pre Bratislavu a okolie. Jej predsedom bol Ferdiš Juriga a podpredsedom Emanuel Lehocký.