Historický kalendár

28
okt
Vysvätili Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Blumentáli
Celý deň
28.10.1888

Ostrihomský arcibiskup Ján Šimor vysvätil nový Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Blumentáli, dielo architekta Fridricha Rumpelmayera. Na slávnosti, počas ktorej zvučali zvony všetkých bratislavských kostolov, sa zúčastnilo asi tridsaťtisíc ľudí.