Historický kalendár

18
máj
Vysvätenie Kostola Najsvätejšej Trojice
Celý deň
18.05.1738

Dómsky farár Matej Mack vysvätil Kostol Najsvätejšej Trojice na Žižkovej ulici.