Historický kalendár

09
jún
Vyšlo posledné číslo prvých slovenských politických novín
Celý deň
09.06.1848

V Bratislave vyšlo posledné číslo Slovenských národných novín vydávaných Ľudovítom Štúrom. Prvé slovenské politické noviny zanikli kvôli vysokej kaucii, ktorú na ich vydávanie uvalila uhorská vláda.