Historický kalendár

11
aug
Výročie úmrtia významného maliara Imricha Weinera-Kráľa
Celý deň
11.08.1978

V Bratislave zomrel maliar Imrich Weiner-Kráľ, v roku 1936 spoluusporiadateľ prvej nadrealistickej výstavy v Bratislave. Pochovaný je v Urnovom háji krematória.