Historický kalendár

03
mar
Výročie úmrtia spisovateľa Ivana Kraska
Celý deň
03.03.1958

V Bratislave zomrel spisovateľ Ivan Krasko. Pochovaný je v Lukovištiach.