Historický kalendár

17
máj
Výročie úmrtia školského reformátora
Celý deň
17.05.1788

V Bratislave zomrel pedagóg Johann Ignaz von Felbiger, významná postava školských reforiem počas vlády Márie Terézie. Pripravil všeobecný školský poriadok a zaviedol písmenkovú a tabuľkovú metódu výučby.