Historický kalendár

22
mar
Výročie úmrtia majiteľa firmy Carl Grüneberg
Celý deň
22.03.1918

V Bratislave zomrel Carl Grüneberg, majiteľ povestnej kefovej továrne na Radlinského ulici. Tri roky pred smrťou si dal postaviť dodnes zachovanú vilu na Sasinkovej 13. Pochovaný je na Cintoríne pri Kozej bráne.