Historický kalendár

08
aug
Výročie úmrtia kňaza a historika Jána Ribiniho
Celý deň
08.08.1788

V Bratislave zomrel cirkevný historik a evanjelický kňaz Ján Ribini, vychovávateľ detí Mateja Bela.