Historický kalendár

05
nov
Výročie úmrtia Gustava Mauthnera
Celý deň
05.11.1928

V Bratislave zomrel organizátor kultúrneho života a novinár Gustav Mauthner, ktorý sa usporiadaním približne 300 koncertov významných svetových umelcov zaslúžil o umelecký rozvoj mesta. Pochovaný bol na Ondrejskom cintoríne, no hrob sa nezachoval.