Historický kalendár

30
aug
Uskutočnili sa záverečné skúšky katamaránu Kamzík
Celý deň
30.08.1978

Na Dunaji sa uskutočnili záverečné skúšky katamaránu Kamzík, ktorý ako propeler premával medzi ľavým a pravým brehom rieky. Začiatkom septembra prepravil prvých cestujúcich a fungoval až do roku 2003, kedy ho odstavili v severnom bazéne zimného prístavu.