Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Sedmohradské knieža Gabriel Betlen, sa útokom zmocnilo Bratislavy
13.10.1619
Vodca protihabsburského povstania, sedmohradské knieža Gabriel Betlen, sa útokom zmocnilo Bratislavy, keď predtým rozprášil 2000 cisárskych vojakov z Rakúska, určených na jej obranu. Tých však mesto nevpustilo za hradby, takže boli schopní len s námahou odraziť útok Betlenovho predvoja a pätnásťtisícovej hlavnej armáde už čeliť nemohli. Už 17. októbra sa v Dóme sv. Martina konala slávnostná bohoslužba na počesť Gabriela Betlena za účinkovania katolíckeho, evanjelického i kalvínskeho kňaza. Mesto ostalo v Betlenových rukách do roku 1621.