Historický kalendár

04
jún
Privilégiá Jána Huňadyho
Celý deň
04.06.1448

Gubernátor Ján Huňady udelil Bratislave privilégium, ktorým povolil súdiť Bratislavčanov len bratislavským súdom a oslobodil ich od platenia akýchkoľvek mýtnych poplatkov a tridsiatkov.