Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Premiestnili trh na Poľnú ulicu
29.09.1999
Kvôli stavbe administratívnej budovy na Malom trhu 2a (typickej vydutými stenami) odtiaľto premiestnili trh na Poľnú ulicu.