Historický kalendár

29
nov
Posvätenie barokového projektu
Celý deň
29.11.1728

Jágerský biskup Anton Erdődy vysvätil komplex kláštora s kostolom milosrdných bratov na dnešnom Námestí SNP.