Historický kalendár

06
mar
Politické state a prejavy Ľ. Štúra na uhorskom sneme
Celý deň
06.03.1848

Na zasadaní uhorského snemu v Bratislave predniesol Ľudovít Štúr prejav, v ktorom žiadal zrušenie urbára.