Historický kalendár

11
apr
Podpísanie marcových konštitučných zákonov a zrušenie poddanstva v Uhorsku
Celý deň
11.04.1848

Uhorský kráľ Ferdinand V. podpísal v Zrkadlovej sieni za účasti uhorskej politickej reprezentácie tzv. Marcové zákony, ktorými sa o. i. rušilo poddanstvo v Uhorsku.