Historický kalendár

23
jún
Počiatky najstarších bratislavských verejných kúpeľov
Celý deň
Od 23.06.1348 to 23.03.1348

Spomína sa jeden z najstarších bratislavských verejných kúpeľov, keď mestská rada rozhodla, že richtár Jakub II. má vynahradiť svojmu strýkovi Jánovi škody, ktoré mu spôsobil zbúraním kúpeľa ležiaceho oproti Kostolu sv. Vavrinca (dolná časť dnešného Námestia SNP).