Historický kalendár

19
okt
Otvorili predchodcu IUVENTY, Slovenského inštitútu mládeže
Celý deň
19.10.1988

Na Karloveskej ulici otvorili Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda, dnes známy pod názvom Iuventa.