Historický kalendár

07
nov
Nový komunikačný ťah z Rusoviec
Celý deň
07.11.1988

S takmer 8-mesačným predstihom odovzdali posledný úsek západnej radiály smerujúcej z Rusoviec na Most SNP. Nový komunikačný ťah mal celkovú dĺžku 778 metrov.