Historický kalendár

16
jún
Neúspešná iniciatíva Jána Jesenia na uhorskom sneme
Celý deň
16.06.1618

Na zasadnutie uhorského snemu do Bratislavy pricestoval lekár a rektor pražskej univerzity Ján Jesenius s úmyslom zabrániť zvoleniu Ferdinanda II. za uhorského kráľa. Jeho iniciatíva nebola úspešná, o niekoľko týždňov ho zatkli pri audiencii u palatína Žigmunda Forgáča na Bratislavskom hrade.