Historický kalendár

21
sep
Nemecký kráľ a jeho bratia navštívili uhorského kráľa Karola Róberta
Celý deň
21.09.1328

Po uzavretí mieru v Brucku navštívil Bratislavu nemecký kráľ, spoluvládca cisára Ľudovíta IV., Fridrich III. Krásny spolu so svojimi mladšími bratmi vojvodami Albrechtom II. Múdrym a Otom IV. Veselým, aby sa tu stretli s uhorským kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou.