Historický kalendár

11
apr
Návšteva a prednáška svetoznámeho zoológa Alfreda Brehma
Celý deň
11.04.1878

V dnes už zaniknutej Sieni reprezentantov na nádvorí Starej radnice prednášal svetoznámy zoológ Alfred Brehm o najnovších výskumoch zo života vtákov. Ubytovaný bol v hoteli U zeleného stromu (dnes Carlton), pri prehliadke mesta ho zaujal najmä Sad Janka Kráľa s exotickými stromami a kríkmi.