Historický kalendár

22
máj
Návšteva francúzskeho filozofa Charlesa Louisa de Montesquieu
Celý deň
22.05.1728

Na rokovaní uhorského snemu sa zúčastnil francúzsky filozof Charles Louis de Montesquieu. V Bratislave sa zdržal niekoľko dní, stretol sa s ostrihomským arcibiskupom Imrichom Esterházym a opil sa s belehradským biskupom Nádasdym.