Historický kalendár

06
feb
Nariadenia Ľudovíta I. Veľkého ohľadom pôžičiek
Celý deň
06.02.1378

Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký nariadil mestskej rade dbať na to, aby Židia nežiadali za požičané peniaze zlaté florény, ale len bežné mince.