Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Mestský policajný kapitanát zanikol ako samostatný orgán včlenením do štátnej polície
30.11.1919
Kapitanát od 1. januára vykonával v meste poriadkovú službu, zdravotnú službu, viedol zdravotnú a živnostenskú evidenciu a plnil aj úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Na jeho čele bol až do októbra Richard Brunner, ktorý sa zasadil napr. o vybudovanie lida a zriadenie futbalového klubu 1. ČsŠK Bratislava.