Historický kalendár

01
jan
Mesto vrátené pod správu Uhorského kráľovstva
Celý deň
01.01.1389

Moravský markgróf Jošt Luxemburský vydal v Olomouci listinu, v ktorej potvrdil, že mesto mu vždy zachovávalo vernosť, oslobodil ho spod svojho panstva a vrátil ho pod správu Uhorského kráľovstva. Bratislavu dostal v roku 1385 ako záloh od Žigmunda Luxemburského.