Historický kalendár

06
mar
Kráľ Žigmund potvrdzuje staré práva Bratislavčanov
Celý deň
06.03.1418

Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský potvrdil staré práva Bratislavčanov, podľa ktorých sa do Bratislavy mohlo privážať rakúske víno len s povolením bratislavského senátu.