Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Kráľ oslobodil doktora práv Paula Obernbergera
15.09.1569
Kráľ Maximilián I. oslobodil listinou vydanou na Bratislavskom hrade doktora práv Paula Obernbergera od všetkých následkov, ktoré pre neho vyplývali z narodenia ako nemanželského dieťaťa a udelil mu všetky práva manželských detí.