Historický kalendár

01
júl
Ferdinand II. Habsburský sa stal uhorským kráľom
Celý deň
01.07.1618

Ferdinand II. Habsburský bol v Dóme sv. Martina korunovaný ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmányom za uhorského kráľa.