Historický kalendár

30
okt
Na Bratislavskom hrade podpísali zákon o československej federácii
Celý deň
30.10.1968

V Sieni federácie čerstvo zrekonštruovaného Bratislavského hradu podpísali najvyšší štátni predstavitelia ústavný zákon č. 143 Zb. o federatívnom štátoprávnom usporiadaní ČSSR, ktorým sa malo zlepšiť právne postavenie Slovenska v rámci spoločného štátu.