Historický kalendár

15
feb
Bratislava získava právo súdiť a popravovať
Celý deň
15.02.1468

Uhorský kráľ Matej Korvín udelil Bratislave právo meča (ius gladii), t. j. oprávnenie vykonávať trest smrti.