Aplikácia Historický kalendár Bratislavy

Historický kalendár

Bratislava sa zapojila do manifestačného generálneho štrajku
27.11.1989
Bratislava sa zapojila do celoštátneho dvojhodinového (12. – 14. hod.) manifestačného generálneho štrajku.